Accreditatie en kosten

Het evenement wordt deels gefinancierd door de betrokken organisaties zelf en met bijdragen van belangstellende en betrokken sponsoren. Daardoor kunnen we de deelnemersbijdrage laag houden, zodat organisaties meerdere professionals kunnen afvaardigen om kennis en inspiratie op te doen en dat mee te nemen naar de eigen organisatie. Deelname kost € 100,- per persoon.

Het evenement wordt geaccrediteerd voor de professionals uit de verschillende domeinen. Hierin levert het NJI een bijdrage. Op dit moment is Samen Toekomst Maken geaccrediteerd door:

  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): 7,50 punten
  • Registerplein (cliëntondersteuners, aandachtsfunctionarissen en GGZ-agogen): 5,50 punten
  • V&V Register zorgprofessionals: 5 punten
    Let op: accreditatie voor de deskundigheidsgebieden GGZ, Jeugdverpleegkunde, SPV en Wijkverpleegkunde. Tevens telt Samen Toekomst Maken mee voor het basisregister voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Accreditatie is aangevraagd (maar nog in behandeling) bij:

  • NVO & Kinder- en jeugdpsychologen – NIP K&J
    Update 17 april 2019: beslissingstermijn duurt nog 6-8 weken
  • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

Zodra hierover meer bekend is, laten we dat op deze pagina natuurlijk weten.
Om je punten voor dit event te krijgen, moet je uiterlijk 6 mei 2019 dit formulier invullen. Daarna is accreditatie niet meer mogelijk!