Programma

Professionals uit het gehele jeugddomein hebben samengewerkt om van de tweede editie van Samen Toekomst Maken een fantastische dag te maken. Samen Toekomst Maken is een volledig online event. Schrijf je nu in en ontvang toegang tot alle workshops en sprekers op 27 oktober. Bovendien geeft je toegangskaart recht op online deelname aan de pre-events op 15 en 22 oktober. Bekijk daarvan hier het programma.

Het programma voor Samen Toekomst Maken op 27 oktober ziet er als volgt uit:

Tijdstip Copraloods Perserij
8.30 – 9.30 uur Ontvangst
9.30 – 10.30 uur Opening Opening
10.30 – 10.50 uur Korte break
10.50 – 11.20 uur Eigen regie faciliteren door middel van e-health | Leonie Spijkerboer & Derk Jan Rozema
Zorg en digitale innovatie vraagt om een balans tussen feminiene en masculiene eigenschappen | Ilja van den Berg
11.25 – 11.55 uur Zelfmonitoring van emoties in het dagelijkse leven | Loes Keijsers Behandel me als persoon, niet als dossier! | Annemiek Harder
12.00 – 12.30 uur Samen toekomst maken door crowdfunding | Marcel Nijp Social Design in de échte wereld | Suzan Daamen
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 14.00 uur Chronisch Gezond | Jetske van Oosten Machine Learning | Joran Lokkerbol
14.05 – 14.35 uur Samen toekomst maken: sluit aan bij onze interactieve sessie over een hulpverlener, een cliënt en zijn netwerk en leer van hun avonturen naar digitale én menselijke samenwerking | Robin Koenen & Jeroen Vriesen Nanotechnologie: impact op onze gezondheid(szorg) | Prof. dr. ing. Dave H.A. Blank
14.40 – 15.10 uur Innovatie maakt het verschil | Niels Bloembergen Corona als innovator | Matthea Vrijmoeth
15.10 – 15.30 uur Korte break
15.30 – 16.00 uur Healing environments: De invloed van ruimte op je gesteldheid | Gabriela Aguirrezabal De digitale toekomst van de jeugd | Floortje Scheepers
16.05 – 16.35 uur Investeren in gezondheid: mission possible | Prof. Dr. Nico van Meeteren & Thomas Plochg Next Nature Network | Hendrik-Jan Grievink
16.35 – 16.45 uur Afsluiting
16.45 – 17.45 uur Borrel

 

Opening

We openen de dag met een Wake-Up Call van Fountainheads. Wim van Rooijen en Jan-Henk Bouman nemen ons mee in hun dagelijkse bezigheden: het ontdekken en verkennen van trends die impact hebben op de samenleving. Hun doel is om ondernemende mensen op te roepen om het morgen anders te doen dan dat ze gisteren deden.  Als ondernemende mensen dát doen, dan blijft iedereen in ontwikkeling. Dan is er innovatie en groei, zowel persoonlijk als zakelijk. Samen Toekomst Maken deelt deze oproep. Daarom laten we ons graag verwonderen, inspireren én verrassen door Fountainheads!
Naar boven

Sprekers

Copraloods 10.50 – 11.20 uur:
Eigen regie faciliteren door middel van e-health | Leonie Spijkerboer & Derk Jan Rozema
E-health is actueler dan ooit in het jeugddomein en het Corona tijdperk heeft dit alleen maar versneld. Regie bij de client en toenemende ambulantisering zijn voor jeugdzorginstellingen actuele thema’s. Derk Jan deelt ervaringen van jeugdzorginstellingen welke met Karify werken. Leonie werkt als ambulant gezinsbehandelaar en e-healthcoördinator bij Fornhese. Fornhese maakt al geruime tijd gebruik van Karify als clientportaal. Tijdens deze interactieve sessie deelt ze ervaringen uit de praktijk en staat ze stil bij wat Fornhese wil bereiken met de inzet van ehealth. Waarom en hoe leggen we regie bij de cliënt en wat betekent dit voor mijn werk als professional? We gaan het hebben over het verlenen van zorg op afstand. Wat voor invloed heeft dit op je werk? Wat vraagt het van onze cliënten? Wat vinden zij ervan om online behandeld te worden?
Naar boven

 

Perserij 10.50 – 11.20 uur:
Zorg en digitale innovatie vraagt om een balans tussen feminiene en masculiene eigenschappen | Ilja van den Berg
Veel zorg organisaties zijn feminien georiënteerd, terwijl de ontwikkeling van technologie vaak masculien georiënteerd is. De optimale digitale zorg innovatie bereik je wanneer er een balans is tussen zowel feminiene als masculiene eigenschappen. In deze workshop bespreken we welke eigenschappen er nodig zijn om te innoveren en onderzoeken we met elkaar aan welke knoppen je kunt draaien om een optimale balans te vinden. Deze inspiratiesessie wordt gegeven door Ilja van den Berg, sociale innovatie adviseur en oprichter Mind the People.
Naar boven

Copraloods 11.25 – 11.55 uur:
Zelfmonitoring van emoties in het dagelijkse leven | Loes Keijsers
In toenemende mate zijn smartphone apps beschikbaar om mensen inzicht te geven in hun eigen dagelijkse functioneren. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld meerdere keren per dag rapporteren in een app hoe ze zich voelen, waar ze zijn, wat ze hebben gedaan, en of ze middelen hebben gebruikt. Deze zogenaamde Experience Sampling Methoden kunnen ook bijdragen aan de psychiatrie om eerder te detecteren wie er een stoornis ontwikkelt, en om persoonlijk levensstijl advies te geven. In deze bijdrage zal ik stilstaan bij de waarde en gevaren van deze nieuwe methode van dataverzameling voor wetenschap en praktijk.

Vanuit de wetenschap, geef ik empirische voorbeelden van het Grumpy or Depressed project, waarbij psychiaters en ontwikkelingspsychologen met ESM op zoek zijn naar een betere detectie van de vroege symptomen van depressie bij adolescenten. Ook zal ik stilstaan bij hoe deze ESM data inzicht kunnen geven in persoonlijke causale mechanismes, en ik beschrijf een nieuwe serious game IRIS, die ESM en zelfmonitoring van emoties als kernelement heeft. Omdat de methoden nieuw zijn, zal ik ook beschrijven wat, vanuit mijn perspectief, nog de open wetenschappelijke vragen en praktische uitdagingen zijn, voordat deze methoden veilig en duurzaam kunnen worden geïmplementeerd in een klinische praktijk.
Prof dr. Loes Keijsers is hoogleraar orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Naar boven

Perserij 11.25 – 11.55 uur:
Behandel me als persoon, niet als dossier! | Annemiek Harder
Annemiek Harder doet onderzoek naar het belang van een goed contact tussen jongeren, ouders en hulpverleners. In haar masterclass vertelt ze waarom die onderlinge relatie zo belangrijk is. Wat het karakter van een jongere of hulpverlener hier voor invloed op heeft. En hoe de samenwerking met jeugdigen en ouders kan bijdragen aan goede uitkomsten van de hulp. Ze neemt ons mee in haar onderzoek in wat wel en wat niet goed werkt in de hulpverlening. En ze stelt kritische vragen of we in de huidige maatschappij wel genoeg tijd krijgen om deze relatie op te bouwen.
Prof. Dr. Annemiek Harder is bijzonder hoogleraar Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Naar boven

Copraloods 12.00 – 12.30 uur:
Samen toekomst maken door crowdfunding | Marcel Nijp
In deze sessie vertelt Marcel Nijp, directeur van Gino, over drie verschillende vormen van crowdfunding die helpen om in het jeugddomein nieuwe innovaties te ontwikkelen en te delen.
Naar boven

Perserij 12.00 – 12.30 uur:
Social design in de échte wereld | Suzan Daamen
Jeanice en Suzan kennen elkaar 15 jaar. Bij hun eerste ontmoeting was Jeanice 8 maanden zwanger, ze had geen huis, geen inkomen, geen zorgverzekering en ze had 3 kinderen die uit huis waren geplaatst. Hun droom is om samen toekomst te maken. De reis die ze sinds 15 jaar samen maken vormt de inspiratie om te bouwen aan een maatschappelijk domein waarin gezinnen, professionals en organisaties samen bouwen aan dat wat nodig is voor een duurzaam toekomstperspectief van kinderen, jongeren en ouders.

Aan de hand van hun verhaal vertelt Suzan over hoe je samen met gezinnen producten kunt ontwerpen, maar ook je eigen werkwijze én die van organisaties kunt ontwikkelen. Over de invloed van spelen en lichtpuntjes. En dus hoe de dagelijkse praktijk de wereld van morgen kan veranderen. En je dag leuker kan maken!
Naar boven

Copraloods 13.30 – 14.00 uur:
Chronisch Gezond | Jetske van Oosten
Iedereen, ook kinderen en jongeren leiden graag zijn/haar leven op hun eigen manier. Hoe ondersteunen we de gezondheid van kinderen en jongeren met activiteiten die door hen zelf van belang worden geacht? Hoe maken we daarbij optimaal gebruik van de talenten van de kinderen en jongeren zelf?

Als we vanuit het perspectief van kinderen en jongeren tot nieuwe gezondheidsconcepten willen komen dan vraagt dat om anders denken én doen. Ontwerpers kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Zij hebben de mogelijkheid nieuwe werkwijzen en denkrichtingen te introduceren, en in co-creatie met gemeenten en zorgprofessionals komen ontwerpers vaak tot meer mensgerichte oplossingen. Tijdens de inspiratie sessie worden de (tussentijdse) resultaten van het ontwerpend onderzoek gepresenteerd naar nieuwe producten, ruimtelijke interventies of gezondheidsconcepten ter versterking van de zelfregie van mensen in hun alledaagse leefomgeving.
Naar boven

Perserij 13.30 – 14.00 uur:
Machine Learning | Joran Lokkerbol
De rol van machine learning bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg.
Naar boven

Copraloods 14.05 – 14.35 uur:
Samen toekomst maken: sluit aan bij onze interactieve sessie over een hulpverlener, een cliënt en zijn netwerk en leer van hun avonturen naar digitale én menselijke samenwerking | Robin Koenen en Jeroen Vriesen
Samen toekomst maken, dat is precies waar Jouw Omgeving voor staat. Toekomst maken gaat voor de één makkelijker dan voor de ander. De één heeft geluk, is gezond en komt uit een warm en welvarend gezin, de ander heeft pech en staat al vroeg in zijn leven voor enorme uitdagingen. Tijdens onze sessie laten we zien hoe er met behulp van het platform Jouw Omgeving stap voor stap gewerkt kan worden aan een betere toekomst voor zowel de cliënt, zijn netwerk als de hulpverlener. We gaan vanuit verschillende invalshoeken laten zien hoe Jouw Omgeving zorgt voor autonomie, zelfbeschikking en transparantie.

Jouw Omgeving door de ogen van de cliënt, die gemotiveerd aan de slag gaat met zijn eigen hulpvraag.
Jouw Omgeving door de ogen van het sociale netwerk, die de behandeling op afstand volgen en zo leren hoe ze de cliënt beter kunnen ondersteunen.
Jouw Omgeving door de ogen van de hulpverlener, die door de inzet van het platform de cliënt inclusief het netwerk actief bij de behandeling kan betrekken.
Naar boven

Perserij 14.05 – 14.35 uur:
Nanotechnologie: impact op onze gezondheid(szorg) | Prof. dr. ing. Dave H.A. Blank
Het uitdagende van nanotechnologie is dat het verschillende disciplines bij elkaar brengt. Zo maak je gebruik van fysische effecten die je op atomaire schaal kunt oproepen voor nieuwe elektronische of biomedische toepassingen. Dat biedt bijvoorbeeld ongekende mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe materialen. Voor de hand liggend zijn snellere computers en betere dataverwerking. Of je kunt oppervlakten van materialen behandelen zodat ze bijvoorbeeld vuil- of waterafstotend worden. Maar een ander belangrijk gebied is de nano-medicine. Denk hierbij aan portable medische meetinstrumentjes “lab op een chip” die een fractie van een druppel bloed kunnen ontleden en de samenstelling kunnen meten. Er wordt gewerkt aan multifunctionele nanodeeltjes, die in je lichaam naar tumoren op zoek gaan. Via nanotechnologie zou je bovendien iemands individuele DNA–structuur kunnen aflezen. Nanotechnologie zal unieke nieuwe applicaties opleveren o.a. in de gezondheidszorg die ons leven gaat veranderen. Deze technologische ontwikkelingen kunnen ook een keerzijde hebben. Welk effect hebben nanodeeltjes en welk impact hebben nieuwe ontwikkelingen op je welzijn en gezondheid? Daarnaast wordt aandacht besteed aan de Nederlandse initiatieven op het gebied van nanotechnologie.
De masterclass wordt gegeven door Prof. dr. ing. Dave H.A. Blank. Hij is emeritus universiteitshoogleraar MESA+, Universiteit Twente en adviseur onderzoek Saxion Hogeschool.
Naar boven

Copraloods 14.40 – 15.10 uur:
Innovatie maakt het verschil | Niels Bloembergen
Hoe zorg jij voor een klimaat van vernieuwing en verandering? Hoe creëer je een innovatieve broedplaats? Welke karaktereigenschappen heb je hiervoor nodig? En hoe zorg je ervoor dat jouw geniale idee ook werkelijkheid wordt? (Zorg)innovator Niels Bloembergen vertelt erover. Niels bedacht en ontwikkelde onder andere het Award- winnende blended spel Mediajungle (mediajungle.eu) , het succesvolle Ontregel! (ontregel.nu) en was betrokken bij het ontstaan en ontwikkeling van Online zorgplatform ‘Jouw Omgeving’ (jouwomgeving.nl). Hij vertelt over geniale mislukkingen, implementatie, weerstand, budgetten en innovaties die het verschil maken.
NB: Niels Bloembergen geeft voor de mensen die op locatie in Utrecht meedoen aansluitend een workshop die je kunt volgen in plaats van het hoofdprogramma
Naar boven

Perserij 14.40 – 15.10 uur:
Corona als innovator | Matthea Vrijmoeth
IT-specialist Matthea zag dat er door de coronacrisis vrijwel direct ruimte kwam voor innovaties die eerder geen voet aan de grond kregen. Na een aantal maanden ziet zij samen met haar collega’s dat de innovatieboog niet meer zo gespannen is als in het begin van de pandemie. Toch zijn er manieren om frisse inzichten vast te houden en innovatie ook in de nabije toekomst een plek te geven. Aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden laat Matthea zien hoe je als zorgorganisatie jezelf blijvend kunt ontwikkelen.
Naar boven

Copraloods 15.30 – 16.00 uur:
Healing environments: De invloed van ruimte op je gesteldheid | Gabriela Aguirrezabal
Ontwerper Gabriela Aguirrezabal van Garage2020 neemt je mee in een inspiratiesessie over hoe leefruimte positieve invloed kan hebben op je gesteldheid. Ze doet dit aan de hand van de case van de herontwikkeling van de gesloten instelling ‘De Koppeling’ van Spirit. In dit project gaat Spirit de uitdaging aan om een nieuw woonconcept te ontwikkelen en een community te bouwen: een leefruimte die bewoners zich eigen maken en waar ze positief worden beïnvloed door hun omgeving; waar geen sprake is van isolatiekamers, maar juist van stressvrije ruimtes; en waar positieve gedragsverandering-middelen worden ingezet. Gabriela gaat in op de dilemma’s die ze tegenkomen in het ontwerpproces en licht inspirerende voorbeelden toe.
Naar boven

Perserij 15.30 – 16.00 uur:
De digitale toekomst van de jeugd | Floortje Scheepers
Een sessie over de snelle technologische revolutie en de invloed daarvan op het werken met jongeren met mentale ontregeling/kwetsbaarheid. Hoe zorgen we dat we de verschillende kennisbronnen die er zijn (data kennis, professionele kennis en individuele, subjectieve ervaringskennis) op een goeie manier aan elkaar verbinden zodat we kunnen leren van elkaar en hulp kunnen bieden die past bij wat er nodig is. Wat en hoe leren we van data en persoonlijke verhalen. Hoe begrijpen we complexe problemen en bieden we de juiste zorg in netwerken waarin we elkaar versterken in plaats van in de weg zitten.
Naar boven

Perserij 16.00 – 16.30 uur:
Next Nature Network | Hendrik-Jan Grievink
Ontwikkelingen in reproductieve technologie herschrijven het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes op een radicale manier; kunstmatige baarmoeders, genetische programmering lijken dichterbij dan we ooit konden vermoeden. Maar wat betekent dit voor onze opvattingen over intimiteit, familiebanden en relaties? Hendrik-Jan Grievink, ontwerper bij Next Nature Network, zal in zijn talk een beeld schetsen van een wereld waarin biologie en technologie steeds verder samensmelten. Hoe gaan we dromen, bouwen en leven in deze Next Nature?
Naar boven

Copraloods 16.00 – 16.30 uur:
Investeren in gezondheid: mission possible | Prof. Dr. Nico van Meeteren & Thomas Plochg
De wereld verandert rap en daarmee ook gezondheid en zorg. Een toekomstbehendig (jeugd)gezondheidszorgstelsel vraagt meer nog dan voorheen om investeren in gezondheid. De huidige verdienmodellen zijn echter te zeer gebaseerd op “ziekten en zorg”. Veel wordt verwacht van een omslag naar investeren “gezondheid en gedrag” met “meedoen en ertoe doen” als resultaat. Prof. Dr. Nico van Meeteren, Algemeen Directeur Bureau Topsector Life Sciences & Health, en Thomas Plochg, directeur Federatie voor Gezondheid, gaan u voor in de dialoog met accenten op de jeugd.
Naar boven

Ervaar de toekomst op de Playground

Wat is een event waar de toekomst centraal staat zonder een speeltuin? Daarom kun je tijdens de lunch (12.30 – 13.30 uur) terecht op de virtuele Playground. Een plek waar je kennis kunt maken met de allernieuwste (technologische) innovaties en kunt ervaren hoe de toekomst eruit kan zien.
Naar boven

Je kunt hier het volledige programma downloaden