Programma

Professionals uit het gehele jeugddomein hebben samengewerkt om van Samen Toekomst Maken een fantastische dag te maken. Het tijdschema voor deze dag ziet er als volgt uit:

Tijd Beschrijving
8.45 – 9.30 uur ontvangst & registratie
8.45 -18.00 uur playground XL
9.30 – 10.30 uur opening
10.45 -12.00 uur workshopronde 1
12.00 – 13.15 uur lunch
13.15 – 14.30 uur workshopronde 2
14.45- 16.00 uur workshopronde 3
16.10 – 16.30 uur afsluiting
16.30 – 18.00 uur borrel

Voor de opening, sluiting en playground schrijf je je automatisch in bij aanmelden:

Opening

We openen de dag met een Wake-Up Call van Fountainheads. Wim van Rooijen en Jan-Henk Bouman nemen ons mee in hun dagelijkse bezigheden: het ontdekken en verkennen van trends die impact hebben op de samenleving. Hun doel is om ondernemende mensen op te roepen om het morgen anders te doen dan dat ze gisteren deden.  Als ondernemende mensen dát doen, dan blijft iedereen in ontwikkeling. Dan is er innovatie en groei, zowel persoonlijk als zakelijk. Samen Toekomst Maken deelt deze oproep. Daarom laten we ons graag verwonderen, inspireren én verrassen door Fountainheads!

Ervaar de toekomst op de Playground

Wat is een event waar de toekomst centraal staat zonder een speeltuin? Daarom kun je van begin tot einde terecht op de Playground XL. Een plek waar je wordt ondergedompeld in de allernieuwste (technologische) innovaties en kunt ervaren hoe de toekomst eruit kan zien. Geen standjes waar je voorbijtrekt maar zélf ervaren, proberen, zien en doen!

Workshoprondes

In het programma zijn drie workshoprondes opgenomen. Je kunt voor die rondes een keuze maken uit masterclasses, workshops en inspiratiesessies. Een ronde duurt 75 minuten. De onderdelen waarvoor je je kunt inschrijven duren 60-75 minuten. Je kunt de wisseltijd benutten om de playground te bezoeken en te netwerken met collega’s. Om het je wat gemakkelijker te maken overzicht te krijgen in het aanbod, hebben we de onderdelen verdeeld over vier thema’s:

 1. Karakters
  Wil je met innovatie aan de slag gaan, dan vraagt dat flexibiliteit en een dosis lef; om je kop boven het maaiveld uit te steken en risico’s te durven nemen. Welke karaktereigenschappen heb je nodig? Welke intrinsieke waarden? We laten sprekers (zorgprofessionals, ouders én jongeren) aan het woord over hun ervaringen, best practises, geleerde lessen en geven interactieve workshops om te motiveren, inspireren en te stimuleren.
 2. Vakmanschap
  Hoe ziet jouw vak er in de toekomst uit? Hoe werk je met welke professionals samen aan gezond opgroeien van onze jeugd? Het thema vakmanschap gaat niet alleen over kennis en vaardigheden, die nodig zijn om op een nieuwe manier te kijken naar problematiek en te werken met (technologische) innovaties. Vakmanschap gaat ook over hoe professionals in verbinding staan met de jongeren en ouders, en met zichzelf en vakgenoten. Vak-manschap gaat over echt aandacht hebben voor en contact maken met de ander.
 3. Welzijn & Gezondheid
  We zijn in het hele bestaan van de mensheid nog nooit zo gezond geweest als nu. We worden gezond ouder en dat is grotendeels te danken aan ons zorgstelsel. Echter, het zorgstelsel richt zich op het beter maken van mensen en in veel mindere mate op het gezond houden van mensen. Wanneer we deze focus durven te verleggen dan ontstaat er een nieuw spectrum naast zorgaanbod: het gezondheidsaanbod. We hebben verschillende topsprekers gevraagd hun vernieuwende concepten – over DNA, data, preventie, nanotechnologie, Avatars en games – op het gebied van welzijn en (mentale) gezondheid te presenteren.
 4. Ruimte creëren
  Hoe kun je ruimte creëren en hoe kan ruimte bijdragen aan creëren? Hoe kun je ruimte geven aan de stem van collega’s, ouders en kinderen? En hoe kan (de) ruimte je inspireren tot creatieve en grootse ideeën?

Bekijk hieronder het aanbod per ronde of download hier het programma.

Keuze workshoprondes

Thema: Karakters

Met een opgeruimd hoofd verder! | Lisette Gastel (workshop)

Ben jij ook zo druk met alles tegelijk bezig of doe je juist rustig aan? Ervaar je veel stress, privé of op je werk? Zit je hoofd vol ideeën, zorgen of emoties, met andere woorden: ben je creatief, zorgelijk, spontaan? Slaap je slecht? Blijft je hoofd maar malen? Kortom: zit je hoofd gewoonweg te vol? Iedereen ervaart dat op zijn eigen manier en daarom kun je het ook alleen maar zelf oplossen. Ervaar in deze workshop hoe je dat doet!

Thema: Karakters

Heb jij genoeg karakter voor een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor)?! | Marit Agterhof (workshop)

Het werken met een JIM is te gek, maar niet makkelijk. Het vraagt van jou als hulpverlener een andere houding dan je gewend bent en een bepaalde mindset. Een JIM is zo invloedrijk als de positie die hij van de hulpverlening krijgt. Hoe de JIM uit de verf komt ligt dus voor een heel groot deel bij ons als hulpverlening. De grote vraag dan ook is of jij genoeg karakter hebt om (intelligent) ongehoorzaam te zijn? Durf jij een JIM te volgen? Is jouw karakter groot genoeg om ook heel klein te kunnen zijn? Tijdens deze workshop verkennen we met elkaar wat een JIM is, welke toevoeging een JIM kan hebben binnen de hulpverlening en wat dit bekend voor jou (rol) als hulpverlener.

Thema: Vakmanschap

Zelfmonitoring van emoties in het dagelijkse leven | Loes Keijsers (masterclass)

Zelfmonitoring van emoties en welbevinden met Experience Sampling Methoden Dr. Loes Keijsers Universitair hoofddocent ontwikkelingspsychologie en initiator van het Tilburg Experience Sampling Center (TESC), Tilburg University. In toenemende mate zijn smartphone apps beschikbaar om mensen inzicht te geven in hun eigen dagelijkse functioneren. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld meerdere keren per dag rapporteren in een app hoe ze zich voelen, waar ze zijn, wat ze hebben gedaan, en of ze middelen hebben gebruikt. Deze zogenaamde Experience Sampling Methoden kunnen ook bijdragen aan de psychiatrie om eerder te detecteren wie er een stoornis ontwikkelt, en om persoonlijk levensstijl advies te geven. In deze bijdrage zal ik stilstaan bij de waarde en gevaren van deze nieuwe methode van dataverzameling voor wetenschap en praktijk. Vanuit de wetenschap, geef ik empirische voorbeelden van het Grumpy or Depressed project, waarbij psychiaters en ontwikkelingspsychologen met ESM op zoek zijn naar een betere detectie van de vroege symptomen van depressie bij adolescenten. Ook zal ik stilstaan bij hoe deze ESM data inzicht kunnen geven in persoonlijke causale mechanismes, en ik beschrijf een nieuwe serious game IRIS, die ESM en zelfmonitoring van emoties als kernelement heeft. Omdat de methoden nieuw zijn, zal ik ook beschrijven wat, vanuit mijn perspectief, nog de open wetenschappelijke vragen en praktische uitdagingen zijn, voordat deze methoden veilig en duurzaam kunnen worden geïmplementeerd in een klinische praktijk.

Thema: Vakmanschap

De goede dingen doen | Sanne Kraayeveld & Trudy Kreuijer (masterclass)

Trudy en Sanne hebben samen meer dan 25 jaar ervaring binnen de jeugdzorg. Sanne heeft drie jaar geleden vanuit de jeugdbescherming de overstap gemaakt naar de politie. Hier is zij coördinerend specialist op de Frontoffice Kindermishandeling van Noord-Nederland (uniek binnen de Nationale Politie). Trudy heeft jaren gewerkt binnen de forensische psychiatrie en de hoog specialistische jeugdzorg, Tegenwoordig is ze adviseur binnen het sociaal domein. Jaren geleden hebben ze elkaar leren kennen toen Sanne als gezinsvoogd een destijds twaalfjarig meisje op de gesloten behandelgroep waar Trudy werkte plaatste. Samen gaan ze terug naar dit moment. Kritisch en met humor nemen ze jullie aan de hand van casuïstiek mee naar wat ze in de jaren daarna leerden over 'het goede doen'.

Thema: Vakmanschap

Eigen regie faciliteren door middel van e-health | Karify (workshop)

Hoe leggen we regie bij de cliënt en wat betekent dit voor mijn werk als professional? Een interactieve workshop met ervaringen uit de praktijk. In deze sessie staat digitale interactie met cliënten centraal. We gaan het hebben over het verlenen van zorg op afstand. Wat voor invloed heeft dit op je werk? Wellicht moet je dit anders in gaan delen, moet je andere competenties ontwikkelen of heb je behoefte aan geïntegreerde oplossingen.

Thema: Vakmanschap

Samen vakmanschap maken | Annemarie van Breugel

Als professionals bewegen we ons voortdurend: door het appél dat op ons afkomt, door (botsende) belangen en (strijdige) doelen en door regels en systemen die al dan niet behulpzaam zijn. Dat vraagt reflectie (wat staat mij hier te doen?) en regelmatig om moed en doorzettingsvermogen. Hoe kunnen we dichtbij komen, en van daaruit snappen wat er voor een kind, jongere, ouder op het spel staat? Hoe kunnen we goede zorg bieden; met liefdevolle aandacht voor de hele persoon, voor het hele leven, voor bestaanszekerheid. Voor Spirit Jeugdhulp staat 'vakmanschap' voor getransformeerde hulp. Het begint met het maken van overzicht met ouders en kinderen van hun leefsituatie en mensen die zich bij hen betrokken voelen. Dat overzicht omvat meer dan de opvoed- en opgroeiproblemen en gaat ook over bestaanszekerheden zoals het steunende netwerk, wonen, financiën, werk en opleiding. We vertrekken vanuit wat het gezin aangeeft en wil. Het gaat om maatwerk waarbij vaak woon- of inkomensoplossingen nodig zijn en dan pas jeugdhulp. Hoe ziet dat er in de praktijk uit en hoe krijg je dit voor elkaar als specialistische jeugdzorgprofessional? Het vraagt dat iedereen vanuit dezelfde waarden en principes werkt. De workshop licht toe hoe Spirit dit aanpak en hoe we medewerkers stimuleren en om die getransformeerde jeugdhulp te bieden die we beogen.

Thema: Welzijn & Gezondheid

Buurtgezinnen 2.0 | Leontine Bibo (workshop)en waarmaken | Valentine Ockhuizen & Michel Osseweijer (inspiratiesessie)

Sinds vijf haar is Buurtgezinnen actief in Nederland; ouderwetse burenhulp in een modern jasje. Eind 2019 werd de 1000-ste koppelingen tussen gezinnen gemaakt en het aantal Buurtgezinnen-gemeenten stijgt gestaag. Vanaf het begin is onderzoek gedaan naar deze vorm van informele steun, waarbij een overbelast gezin steun krijgt van een stabiel gezin uit de buurt. Wat zijn de opbrengsten en de dilemma's? Een goede samenwerking met hulpverlening blijkt van groot belang. Maar hoe doe je dat? Systeemwereld en leefwereld kunnen nogal botsen…..

Thema: Welzijn & Gezondheid

Vergroten ouderbetrokkenheid door digitale innovaties | Pepijn van Empelen & Olivier Blansen Henkemans (workshop)

In deze workshop laat TNO ontwikkelingen zien die betrekking hebben op signaleren (do it yourself D-score), terugkoppeling krijgen (feedback module slimme richtlijn) en coaching ( oudercoach slaap). In de discussie gaan we in op doorontwikkeling van deze innovaties.

Thema: Welzijn & Gezondheid

De toekomst van preventieve screening voor jongeren | Anouk Wisse (workshop)

Jij en Je Gezondheid (JEJG) is een digitaal screeningsinstrument die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt voor gezondheidsonderzoeken op het primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Zeven JGZ organisaties gebruiken JEJG in het VO; jaarlijks vullen 70.000 jongeren de vragenlijst van JEJG in. Er valt rondom JEJG veel te delen, te verbeteren en te bespreken. In deze interactieve, zelfkritische workshop nemen twee medewerkers van het innovatieteam van GGD Flevoland en GGD Amsterdam je mee in hun denkwereld. Waarom vinden we screening belangrijk? Wat vinden jongeren ervan? Hoe ziet de toekomst van screening voor jongeren eruit? En wat vinden jullie daar als professionals van? Denk mee in onze workshop!

Thema: Welzijn & Gezondheid

Samen Toekomst Maken – Kijk met ons mee! | Marieke van Werkhoven, Marlijn Küpers, Helma Zunderman, Marleen van de Loo & Tanja van der Hoek (inspiratiesessie)

Kijk met ons mee hoe een ontmoeting van praktijk en theorie lijdt tot een nieuwe manier van kijken naar een kind. Alleen ga je sneller maar samen kom je verder...! Eén van de taken van de jeugdgezondheidszorg is het inschatten van risico's voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen en jeugdigen. Omdat het huidige taxatie instrument onvoldoende aansluit bij de verwachtingen en doelstellingen is CJG Rijnmond gestart met het ontwikkelen van een nieuwe signalerings- en taxatiemethodiek waarin het welzijn van het kind centraal staat. Samen met ouders en/of jeugdigen wordt vanuit een brede inschatting gekeken naar het welzijn van het kind om vervolgens samen de eventuele vervolgroute te bepalen. Eén van de wensen van de jeugdgezondheidszorg is om ouders meer regie te geven in de zorg voor hun kind. Door middel van het doen van experimenten zijn er bij ZuidZorg praatplaten ontwikkeld die ouders meer regie geven tijdens de bezoeken aan de jeugdgezondheidszorg. Deze twee initiatieven hebben elkaar ontmoet en versterkt. CJG Rijnmond en Zuidzorg zijn samen aan tafel gegaan en hebben de initiatieven geïntegreerd met elkaar waardoor beide beter zijn geworden. Benieuwd naar het resultaat van de samenwerking en hoe de samenwerking tussen Zuidzorg en CJG Rijnmond vorm heeft gekregen? Kom luisteren en laat je inspireren. De inspiratiesessie wordt gegeven door Marieke van Werkhoven (Adviseur Opvoeden & Opgroeien), Marlijn Küpers (Staf arts), Helma Zunderman (Stafverpleegkundige), Marleen van de Loo (innovator Zuidzorg) en Tanja van der Hoek (projectleider).

Thema: Ruimte creëren

Serious game! Moonshot: bouw samen het beste zorgsysteem | Lisa Hu (workshop)

Heeft de bakker een zorgplicht voor de jongeren op het plein bij de winkel? Moeten we jongeren laten besluiten over de zorgbudgetten? Met dialoogspel Terra Nova Minimaatschappij sta je aan het roer van een nieuwe wereld die we ter plekke gaan bouwen. Samen met jouw team pak je zorguitdagingen en morele dilemma’s aan. Zijn jouw wensen voor betere zorg verenigbaar met die van je collega’s? En wat zou dat betekenen voor het huidige zorgsysteem? De Correspondent schreef dit stuk over Terra Nova Minimaatschappij: https://decorrespondent.nl/7046/zo-kan-het-onderwijs-kinderen-wel-tot-kritische-burgers-opleiden/2674450558208-aaabe096. Brandpunt+ maakte opnames van stemmers voor de PVV, D66 en PvdA en lijsttrekkers die Terra Nova Minimaatschappij spelen: https://brandpuntplus.kro-ncrv.nl/brandpuntplus/lisa-hu-terra-nova. Video van kinderen in actie met het spel: https://vimeo.com/236410529

Thema: Ruimte creëren

Healing environments: De invloed van ruimte op je gesteldheid | Gabriela Aguirrezabal (inspiratiesessie)

Ontwerper Gabriela Aguirrezabal van Garage2020 neemt je mee in een inspiratiesessie over hoe leefruimte positieve invloed kan hebben op je gesteldheid. Ze doet dit aan de hand van de case van de herontwikkeling van de gesloten instelling ‘De Koppeling’ van Spirit. In dit project gaat Spirit de uitdaging aan om een nieuw woonconcept te ontwikkelen en een community te bouwen: een leefruimte die bewoners zich eigen maken en waar ze positief worden beïnvloed door hun omgeving; waar geen sprake is van isolatiekamers, maar juist van stressvrije ruimtes; en waar positieve gedragsveranderings-middelen worden ingezet. Gabriela gaat in op de dilemma’s die ze tegenkomen in het ontwerpproces en licht inspirerende voorbeelden toe.

Thema: Ruimte creëren

De ongekende mogelijkheden van de Jeugdzorg | Michiel Noordzij, Dick de Koning & Nanine van Lieshout (workshop)

In de Jeugdzorg is de weg van transitie naar transformatie hobbelig. Dagelijks zien wij hiervan voorbeelden in het nieuws. In deze workshop wordt niet lang stilgestaan bij de blokkades op deze weg en bij hun gevolgen, maar wordt de zaak omgedraaid. Een andere wijze van denken en doen wordt geïntroduceerd, die recht doet aan de wisselende en soms complexe situatie van kinderen in hun leefomgevingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het FunctioneringsProfiel (FP), dat zowel in het voorveld van de jeugdhulp en scholen, als het achterveld van de JGGZ ingezet kan worden. Het zorgt ervoor dat betrokkenen dezelfde taal spreken en dat beslissingen steeds afgestemd worden op de actuele situatie. De koppeling met preventie wordt gemaakt, waardoor een perspectief van mogelijkheden ontstaat. Vanuit de praktijk worden ervaringen gedeeld. De workshop wordt verzorgd door Michiel Noordzij (voormalig kinder- en jeugdpsychiater en een van de oprichters van de Stichting FunctioneringsProfiel) samen met Dick de Koning (Directeur Koraal Expertise Centrum) en Nanine van Lieshout (projectleider Living Labs FP Koraal), die het werken met het FP hebben geadopteerd binnen hun klinische en ambulante jeugdzorgsetting. Voorafgaand aan de workshop krijgt u als deelnemer een korte enquête toegestuurd. Van de uitkomsten worden geanonimiseerd gebruik gemaakt in de workshop.

Thema: Playground XL

VIP-Tour Playground XL | Evelyn Visschedijk & collega’s (interactieve rondleiding)

Wat is een event waar de toekomst centraal staat zonder een speeltuin? Daarom is er de Playground XL waar je wordt ondergedompeld in de allernieuwste (technologische) innovaties en kunt ervaren hoe de toekomst eruit kan zien. Kies je voor de VIP-Tour? Dan word je in alle rust rondgeleid over de playground en kun je alles – in rust en met een klein groepje - zélf ervaren, proberen, zien en doen!

Thema: Karakters

Innovatie maakt het verschil | Niels Bloembergen (masterclass)

Hoe zorg jij voor een klimaat van vernieuwing en verandering? Hoe creëer je een innovatieve broedplaats? Welke karaktereigenschappen heb je hiervoor nodig? En hoe zorg je ervoor dat jouw geniale idee ook werkelijkheid wordt? (Zorg)innovator Niels Bloembergen vertelt erover. Niels bedacht en ontwikkelde onder andere het Award- winnende blended spel Mediajungle (mediajungle.eu) , het succesvolle Ontregel! (ontregel.nu) en was betrokken bij het ontstaan en ontwikkeling van Online zorgplatform 'Jouw Omgeving' (jouwomgeving.nl). Hij vertelt over geniale mislukkingen, implementatie, weerstand, budgetten en innovaties die het verschil maken. NB: Niels Bloembergen geeft in workshopronde 3 ook nog een workshop.

Thema: Karakters

Behandel me als persoon, niet als dossier! | Annemiek Harder (masterclass)

Annemiek Harder doet onderzoek naar het belang van een goed contact tussen jongeren, ouders en hulpverleners. In haar masterclass vertelt ze waarom die onderlinge relatie zo belangrijk is. Wat het karakter van een jongere of hulpverlener hier voor invloed op heeft. En hoe de samenwerking met jeugdigen en ouders kan bijdragen aan goede uitkomsten van de hulp. Ze neemt ons mee in haar onderzoek in wat wel en wat niet goed werkt in de hulpverlening. En ze stelt kritische vragen of we in de huidige maatschappij wel genoeg tijd krijgen om deze relatie op te bouwen.

Thema: Karakters

Stel jij jongeren in staat om samen te beslissen binnen jeugdzorg? | Jessica Tokaya met ouders & jongeren van Expertpanel (workshop)

Gezocht: professionals in de jeugdzorg en jeugd-ggz die vandaag samen met jongeren en ouders mee willen beslissen. Wij hebben jullie feedback en input hard nodig! Als jongeren zelf beslissen over jeugdzorg, komt dit hun zorg ten goede. En jongeren willen graag meebeslissen, maar ze zijn hier niet altijd toe in staat. Jongeren, ouders en professionals hebben nu samen een nieuw idee bedacht. Dit idee gaat over hoe we in de jeugdzorg beter kunnen luisteren naar jongeren. Welke karaktereigenschappen hiervoor nodig zijn. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat jongeren zelf meer kunnen en mogen beslissen over de eigen zorg. Zou Samen Beslissen in de gesloten jeugdzorg kunnen werken? Waar zien jullie kansen, uitdagingen of belemmeringen? In deze zéér interactieve workshop dagen we jullie uit: denk en beslis met ons mee hoe we van dit idee een concreet experiment kunnen maken binnen de gesloten jeugdzorg. In onze interactieve workshop dagen we jullie uit: denk en beslis met ons mee hoe we van deze pilot een concreet experiment kunnen maken binnen de gesloten jeugdzorg. Jouw kennis en ervaring is van onschatbare waarde! In onze interactieve workshop dagen we jullie uit: denk en beslis met ons mee hoe we van deze pilot een concreet experiment kunnen maken binnen de gesloten jeugdzorg. Jouw kennis en ervaring is van onschatbare waarde! Aan het eind van deze workshop herken je jouw gangmaker-kwaliteiten, heb je trucs geleerd en een actie bedacht waarmee je de dag erna direct iets in gang zet in jouw organisatie. Hoe ga je als een rebel naar huis? Esther Gervers en Femke Beers zijn de twee directeuren van Gloedmakers. Zij helpen mensen in grotere organisaties om een innovatie mindset aan te wakkeren, bijbehorende vaardigheden te leren en kruisbestuiving binnen de organisatie te faciliteren.

Thema: Vakmanschap

Machine Learning | Joran Lokkerbol (masterclass)

De rol van machine learning bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Thema: Vakmanschap

Er was eens… een manager, een hulpverlener en een cliënt. Leer van hun avonturen naar digitale én menselijke samenwerking | Jouw Omgeving (inspiratiesessie)

Het jeugddomein schreeuwt om de menselijke maat en aandacht voor de client en het gezin. Het moet anders, vindt ook de manager. De hulpverlener wil het ook anders. Velen lopen vast en houden met een bloedend hart administratie bij. Ze komen bijna niet toe om dat te doen waarvoor zij voor dit vak hebben gekozen. Dat wordt nieuw leven in geblazen dankzij de inzet van e-health. Tijden veranderen. Gelukkig maar. Een cliënt vertelt over hoe hij nu, mede dankzij de innovatieve toepassing van het Jouw Omgeving platform wel gemotiveerd samenwerkt aan zijn eigen hulpvraag. Zich daarbij gezien voelt en vertrouwen krijgt in zichzelf. Een hulpverlener vertelt over wat dit betekent in de dagelijkse hulpverlening en hoe anders dit is ten opzichte van het verleden. De manager vertelt over lef en kwetsbaarheid, de weerstanden en de sleutels tot verbinding. Dit drieluik neemt je mee in hoe 3 zorginstellingen de afgelopen 10 jaar voor onze jeugd de menselijke maat in de haarvaten hebben vervlochten: in de vertaling van zorginhoudelijke programma’s, in de toepassing van het e-health platform Jouw Omgeving en in de manier van betrokken implementeren en transparant rapporteren. Met tastbare verbeteringen op diverse niveaus in de zorgorganisaties (client, hulpverlener en de organisatie) draagt Jouw Omgeving bij aan een gezonde ontwikkeling van jonge en kwetsbare mensen in onze samenleving.

Thema: Vakmanschap

Gelijkwaardig samenwerken in de toekomst. Hoe werken hulpverleners in de toekomst samen met jongeren? En wat betekent dat voor de professional? | Fietje Schelling & Maurits Boote (workshop)

Uit onderzoek en ervaring weten we dat de relatie de belangrijkste werkzame factor is in de hulpverlening. In gesprekken met ervaringsdeskundigen horen we daar vaak dezelfde dingen over: de beste relaties zijn gelijkwaardig. En de beste professional heeft lef en passie en en werkt vanuit het hart. In deze workshop willen de ExpEx (ervaringsdeskundige jongeren) jullie dan ook gaan inspireren door hun ervaringskennis te delen op creatieve wijze: Welke hulpverlener heeft in hun leven het verschil gemaakt en waarom? Alle aanwezigen worden gestimuleerd ook terug te denken aan 'die ene hulpverlener' die ze dankbaar zijn of 'die ene jongere' door wie je nu op een andere manier bent gaan werken. Samen krijgen we in de toekomst de hulpverlening meer liefdevol. Wil jij dat ook? Dan zien en spreken we je tijdens onze workshop! Zie ook www.expex.nl/liefdevolle-jeugdzorg.

Thema: Vakmanschap

Design Sprint: van idee naar gevalideerd software concept in 5 dagen! | Topicus (inspiratiesessie)

Innovatie moeilijk zodra het om ICT gaat? Wij geloven dat het ook anders kan! Wil je ervaren hoe wij in korte tijd samen met jou op zoek gaan naar een oplossing voor een probleem? In deze workshop ga je aan de hand een reële casus uit de wereld van verslavingskunde ervaren hoe wij een probleem benaderen en in korte tijd tot een oplossing kunnen komen. Je ontvangt achtergrondinformatie van een expert op verslavingskunde en uitleg en over het uitvoeren van een designsprint. Het zal een interactieve sessie worden met mogelijk een concreet en uitvoerbaar resultaat! Wie weet draag jij in deze sessie bij aan de strijd tegen verslavingen.

Thema: Welzijn & Gezondheid

Nanotechnologie: impact op onze gezondheid(szorg) | Prof. dr. ing. Dave H.A. Blank (masterclass)

Het uitdagende van nanotechnologie is dat het verschillende disciplines bij elkaar brengt. Zo maak je gebruik van fysische effecten die je op atomaire schaal kunt oproepen voor nieuwe elektronische of biomedische toepassingen. Dat biedt bijvoorbeeld ongekende mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe materialen. Voor de hand liggend zijn snellere computers en betere dataverwerking. Of je kunt oppervlakten van materialen behandelen zodat ze bijvoorbeeld vuil- of waterafstotend worden. Maar een ander belangrijk gebied is de nano-medicine. Denk hierbij aan portable medische meetinstrumentjes “lab op een chip” die een fractie van een druppel bloed kunnen ontleden en de samenstelling kunnen meten. Er wordt gewerkt aan multifunctionele nanodeeltjes, die in je lichaam naar tumoren op zoek gaan. Via nanotechnologie zou je bovendien iemands individuele DNA–structuur kunnen aflezen. Nanotechnologie zal unieke nieuwe applicaties opleveren o.a. in de gezondheidszorg die ons leven gaat veranderen. Deze technologische ontwikkelingen kunnen ook een keerzijde hebben. Welk effect hebben nanodeeltjes en welk impact hebben nieuwe ontwikkelingen op je welzijn en gezondheid? Daarnaast wordt aandacht besteed aan de Nederlandse initiatieven op het gebied van nanotechnologie. De masterclass wordt gegeven door Prof. dr. ing. Dave H.A. Blank. Hij is emeritus universiteitshoogleraar MESA+, Universiteit Twente en adviseur onderzoek Saxion Hogeschool.

Thema: Welzijn & Gezondheid

Innovatie Safari | Gerdi Meyknecht & Arjan de Jager (workshop)

Hoe kunnen we Nederlandse sociale en technologische innovatie inzetten voor het ontwikkelen van jeugdbeschermings- en anti-radicaliserings-programma’s in West Afrika? Ondanks dat we in Nederland nog niet tevreden zijn, hebben we hier, in vergelijking met andere landen, een geweldig goed jeugdhulp-systeem en ervaring met de aanpak van anti-radicalisering. De vraag naar onze kennis en expertise is groot. Unicef is oa in West en Centraal Afrika werkzaam en op zoek naar ingrediënten voor jeugdbescherming. Met als rode draden: vroegsignalering en anti-radicalisering. Wij denken aan kennis van bijv. JIM, Burgervoogd, Signs of Safety, PACT voor Kindcentra en Risicotaxatie-instrumenten. Met Unicef en Warchild én Nederlandse experts zijn we aan het bouwen. Wij hebben ook jullie inzichten nodig. Ontwikkel mee in onze workshop!

Thema: Ruimte Creëren

Serious game! Moonshot: bouw samen het beste zorgsysteem | Lisa Hu (workshop)

Heeft de bakker een zorgplicht voor de jongeren op het plein bij de winkel? Moeten we jongeren laten besluiten over de zorgbudgetten? Met dialoogspel Terra Nova Minimaatschappij sta je aan het roer van een nieuwe wereld die we ter plekke gaan bouwen. Samen met jouw team pak je zorguitdagingen en morele dilemma’s aan. Zijn jouw wensen voor betere zorg verenigbaar met die van je collega’s? En wat zou dat betekenen voor het huidige zorgsysteem? De Correspondent schreef dit stuk over Terra Nova Minimaatschappij: https://decorrespondent.nl/7046/zo-kan-het-onderwijs-kinderen-wel-tot-kritische-burgers-opleiden/2674450558208-aaabe096. Brandpunt+ maakte opnames van stemmers voor de PVV, D66 en PvdA en lijsttrekkers die Terra Nova Minimaatschappij spelen: https://brandpuntplus.kro-ncrv.nl/brandpuntplus/lisa-hu-terra-nova. Video van kinderen in actie met het spel: https://vimeo.com/236410529

Thema: Ruimte Creëren

Regie Theater | Josje van Nes (theaterworkshop)

Leren door te spelen: onder leiding van regisseur Josje van Nes (Garage 2020) spelen acteurs de sterren van de hemel. Scènes waarin ruimte voor jongeren in contact met professionals centraal staat. Het publiek krijgt de kans in te grijpen waar ze dat nodig vinden, door concrete tips te geven aan de acteurs. De acteurs spelen ieder gegeven tip uit met vaak verrassende effecten en uitkomst!

Thema: Ruimte Creëren

Chronisch Gezond | Jetske van Oosten (inspiratiesessie)

Iedereen, ook kinderen en jongeren leiden graag zijn/haar leven op hun eigen manier. Hoe ondersteunen we de gezondheid van kinderen en jongeren met activiteiten die door hen zelf van belang worden geacht? Hoe maken we daarbij optimaal gebruik van de talenten van de kinderen en jongeren zelf? Als we vanuit het perspectief van kinderen en jongeren tot nieuwe gezondheidsconcepten willen komen dan vraagt dat om anders denken én doen. Ontwerpers kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Zij hebben de mogelijkheid nieuwe werkwijzen en denkrichtingen te introduceren, en in co-creatie met gemeenten en zorgprofessionals komen ontwerpers vaak tot meer mensgerichte oplossingen. Tijdens de inspiratie sessie worden de (tussentijdse) resultaten van het ontwerpend onderzoek gepresenteerd naar nieuwe producten, ruimtelijke interventies of gezondheidsconcepten ter versterking van de zelfregie van mensen in hun alledaagse leefomgeving.

Thema: Playground XL

VIP-Tour Playground XL | Evelyn Visschedijk & collega’s (interactieve rondleiding)

Wat is een event waar de toekomst centraal staat zonder een speeltuin? Daarom is er de Playground XL waar je wordt ondergedompeld in de allernieuwste (technologische) innovaties en kunt ervaren hoe de toekomst eruit kan zien. Kies je voor de VIP-Tour? Dan word je in alle rust rondgeleid over de playground en kun je alles – in rust en met een klein groepje - zélf ervaren, proberen, zien en doen!

Thema: Karakters

Innoveren in een uur | Niels Bloembergen (workshop)

Innoveren in een uur is een workshop waarbij je in teams aan de hand van een ‘onmogelijke‘ combinatie van factoren een oplossing gaat bedenken voor een probleem. Onderzoek of karaktereigenschappen hier helpend zijn of niet. Jouw team bedenkt met enige hulp van innovatiespecialist Niels Bloembergen je oplossing. Deze werk je samen in een kookpansessie uit tot een idee en prototype. Overtuig vervolgens in een pitch de andere teams dat jullie idee de beste is! De applausmeter bepaalt de winnaar van de ‘innoveren in een uur’ Kookmachine! NB: Niels Bloembergen geeft in workshopronde 2 ook een masterclass.

Thema: Karakters

Zorg en digitale innovatie vraagt om een balans tussen feminiene en masculiene eigenschappen | Ilja van den Berg (inspiratiesessie)

Veel zorg organisaties zijn feminien georiënteerd, terwijl de ontwikkeling van technologie vaak masculien georiënteerd is. De optimale digitale zorg innovatie bereik je wanneer er een balans is tussen zowel feminiene als masculiene eigenschappen. In deze workshop bespreken we welke eigenschappen er nodig zijn om te innoveren en onderzoeken we met elkaar aan welke knoppen je kunt draaien om een optimale balans te vinden. Deze inspiratiesessie wordt gegeven door Ilja van den Berg, sociale innovatie adviseur en oprichter Mind the People.

Thema: Karakters

Deep Democracy: leer omgaan met afwijkend gedrag | Deep Democracy (workshop)

We hebben als mens vaak de neiging om alles wat anders is of afwijkend, af te wijzen. Ouders in de jeugdzorg die afwijkend reageren, jongeren met gedragsproblemen, collega’s die zich niet gehoord voelen en in de weerstand gaan. Hoe ga je hiermee om? In deze workshop leer je om anders te kijken naar jezelf, welke karaktereigenschappen hier een rol spelen en hoe jij omgaat met afwijkend gedrag. Herken waarom je zelf iemand (soms onbewust) afwijst en ontdek hoe je mensen vanuit die weerstand toch kunt betrekken, in plaats van ze in hokjes te plaatsen.

Thema: Vakmanschap

Dokter Media | Tijs Stehmann & Lester du Perron (masterclass)

Dokter Media geeft uitleg en extra informatie bij medische nieuwsberichten. Wat wordt er bedoeld met die krantenkop? Waar komt dit nieuws precies vandaan? Tijdens deze masterclass laten artsen Lester du Perron en Tijs Stehmann aan de hand van veel voorbeelden zien welke valkuilen er zijn bij het lezen van medisch nieuws en hoe je dit nieuws zelf gestructureerd kunt analyseren.

Thema: Vakmanschap

Hoe een aap een banaan pelt | Andre Merlijn (workshop)

Vaak wordt ons gevraagd een workshop of presentatie te geven over jongerencommunicatie. Jongeren zijn voor veel bedrijven en instellingen een belangrijke doelgroep, maar tegelijkertijd zijn diezelfde jongeren voor hen ook lastig te bereiken. De vraag die ons dus vaak wordt gesteld is: hoe bereik je deze doelgroep? Bij veel van de aanvragen die we krijgen wordt ons gevraagd meer over jongeren te vertellen: over hun social media gebruik, hun vrijetijdsbesteding, hun hobby’s etc. Dit zijn allemaal praktische vragen en je zou zeggen dat als je hier ook praktisch antwoord op krijgt, dat je dan het antwoord hebt op de hoofdvraag. Maar zo simpel ligt het niet. Eén plus één is vaak wel twee, maar voordat je aan het rekenen slaat is het wel handig eerst te weten wat de theorie achter de som is. Het gaat niet om middelen of het kanaal, maar om de boodschap. Je moet weten wat de jongeren beweegt. Of, zoals wij bij Bureau Coen liever zeggen: Je moet weten hoe een aap een banaan pelt. Wat beweegt jongeren? Hoe zitten ze in het onderwerp? Wat zijn hun wensen en behoeften? Dát zijn vragen die belangrijk zijn. Pas als je weet wat jongeren beweegt, dan kun je gericht jongeren gaan activeren. Eerst de boodschap, dan het kanaal. Dus ja, we vertellen je graag meer over allerlei praktische zaken en kunnen daar ook zeker antwoord op geven, maar niet voordat we éérst samen die banaan hebben gepeld. En dat is precies wat we deze workshop gaan doen.

Thema: Vakmanschap

Samen toekomst maken door crowdfunding | Marcel Nijp (inspiratiesessie)

In deze sessie vertelt Marcel Nijp, directeur van Gino, over drie verschillende vormen van crowdfunding die helpen om in het jeugddomein nieuwe innovaties te ontwikkelen en te delen.

Thema: Welzijn & Gezondheid

Jongeren maken jouw GGD.nl. Successen en dilemma’s bij jongerenparticipatie| Petra van Tiggelen & Paulien Kreutzer (workshop )

JouwGGD.nl is een landelijk interactief platform voor jongeren van 12-23 jaar op het gebied van gezondheid en leefstijl. Het platform bestaat nu 5 jaar en heeft een groot bereik (> 1 miljoen unieke bezoekers). JouwGGD.nl gelooft sterk in het voor en door jongeren- principe. Daarom geeft zij jongeren een rol in het beleid, laat jongeren zelf onderzoek doen onder leeftijdgenoten en content produceren. Jongerenparticipatie in optima forma! Behalve de successen en lessons learned zoomen we in deze workshop ook in op de valkuilen, dilemma’s en de ethische kanten van deze vorm van jongerenparticipatie. De jongerenadviseurs komen zelf ook aan het woord. Doe mee met deze interactieve workshop en ga aan de slag met de mogelijkheden en dilemma’s die in jullie werkpraktijk spelen bij het vormgeven van jongerenparticipatie! https://www.jouwggd.nl/jouw-ggd/jongerenadviseurs/

Thema: Welzijn & Gezondheid

Investeren in gezondheid: mission possible | Prof. Dr. Nico van Meeteren & Thomas Plochg (inspiratiesessie)

De wereld verandert rap en daarmee ook gezondheid en zorg. Een toekomstbehendig (jeugd)gezondheidszorgstelsel vraagt meer nog dan voorheen om investeren in gezondheid. De huidige verdienmodellen zijn echter te zeer gebaseerd op “ziekten en zorg”. Veel wordt verwacht van een omslag naar investeren “gezondheid en gedrag” met “meedoen en ertoe doen” als resultaat. Prof. Dr. Nico van Meeteren, Algemeen Directeur Bureau Topsector Life Sciences & Health, en Thomas Plochg, directeur Federatie voor Gezondheid, gaan u voor in de dialoog met accenten op de jeugd.

Thema: Welzijn & Gezondheid

De digitale toekomst van de jeugd | Floortje Scheepers (inspiratiesessie)

Een sessie over de snelle technologische revolutie en de invloed daarvan op het werken met jongeren met mentale ontregeling/kwetsbaarheid. Hoe zorgen we dat we de verschillende kennisbronnen die er zijn (data kennis, professionele kennis en individuele, subjectieve ervaringskennis) op een goeie manier aan elkaar verbinden zodat we kunnen leren van elkaar en hulp kunnen bieden die past bij wat er nodig is. Wat en hoe leren we van data en persoonlijke verhalen. Hoe begrijpen we complexe problemen en bieden we de juiste zorg in netwerken waarin we elkaar versterken in plaats van in de weg zitten.

Thema: Ruimte creëren

Serious game! Moonshot: bouw samen het beste zorgsysteem | Lisa Hu (workshop)

Heeft de bakker een zorgplicht voor de jongeren op het plein bij de winkel? Moeten we jongeren laten besluiten over de zorgbudgetten? Met dialoogspel Terra Nova Minimaatschappij sta je aan het roer van een nieuwe wereld die we ter plekke gaan bouwen. Samen met jouw team pak je zorguitdagingen en morele dilemma’s aan. Zijn jouw wensen voor betere zorg verenigbaar met die van je collega’s? En wat zou dat betekenen voor het huidige zorgsysteem? De Correspondent schreef dit stuk over Terra Nova Minimaatschappij: https://decorrespondent.nl/7046/zo-kan-het-onderwijs-kinderen-wel-tot-kritische-burgers-opleiden/2674450558208-aaabe096. Brandpunt+ maakte opnames van stemmers voor de PVV, D66 en PvdA en lijsttrekkers die Terra Nova Minimaatschappij spelen: https://brandpuntplus.kro-ncrv.nl/brandpuntplus/lisa-hu-terra-nova. Video van kinderen in actie met het spel: https://vimeo.com/236410529

Thema: Ruimte creëren

Next Nature Network | Hendrik-Jan Grievink (workshop)

Ieder mens op aarde heeft te maken met technologische verandering. Maar slechts weinigen zijn zich bewust van de manier waarop technologie in ons leven wordt geïntroduceerd, en wordt geaccepteerd of afgewezen in onze maatschappij. De Pyramid of Technology laat in zeven stappen zien hoe technologie natuur wordt, en wat we daarvan kunnen leren. Deelnemers aan de workshop gaan werken met dit conceptueel gereedschap dat ons helpt dromen, bouwen en leven in Next Nature — een toekomst waarin biologie en technologie samensmelten.

Thema: Ruimte creëren

Jongeren Garage | Jacqueline van Aalst (workshop)

De jongeren garage is een sprong in het diepe. We willen samen met jongeren een utopie ontwerpen voor de jeugdzorg door jongeren het garage-denken te leren. Dat betekent, interdisciplinair (design-thinking, filosofie, policy, data-science, zorg), vrijdenkend, innovatief en radicaal ruimte geven voor de stem van de jeugd. In de workshop ervaar je hoe het is om op de hoogste trede van de participatieladder te staan met elkaar!

Thema: Playground XL

VIP-Tour Playground XL | Evelyn Visschedijk & collega’s (interactieve rondleiding)

Wat is een event waar de toekomst centraal staat zonder een speeltuin? Daarom is er de Playground XL waar je wordt ondergedompeld in de allernieuwste (technologische) innovaties en kunt ervaren hoe de toekomst eruit kan zien. Kies je voor de VIP-Tour? Dan word je in alle rust rondgeleid over de playground en kun je alles – in rust en met een klein groepje - zélf ervaren, proberen, zien en doen!