Dialoogsessie 1 februari 2022

In de aanloop naar Samen Toekomst Maken 2022, hét event over innovatie in het jeugddomein, organiseerden wij een aantal prikkelende online dialoogsessies die gratis te volgen waren. 

Op 1 februari hadden we het we het hebben over: Kansen creëren door het combineren van data en kennis. 

Problemen als armoede en huiselijk geweld: ze gaan vaak van generatie op generatie over. Veel problemen in gezinnen kunnen we al aan zien komen. Toch wachten we nu vaak nog tot problemen heel groot zijn en zetten we pas daarna hulp in.

Onder leiding van Ellen-Joan Wessels gaan we tijdens deze dialoogsessie in gesprek met Vivian Jacobs, Pieter Folkeringa en een ervaringsdeskundige over hoe we aan een sociale wereld kunnen bouwen waarin we niet wachten tot problemen groot zijn. Een wereld waarin we data en kennis inzetten om te zien waar problemen ontstaan. Een wereld waarin we verdriet en ellende kunnen voorkomen en tegelijkertijd geld besparen?

Vivian Jacobs is vanaf de start betrokken bij Smart Start. Zij neemt ons mee in hoe in de regio Hart van Brabant gewerkt wordt aan het verbeteren van ontwikkelingskansen van kinderen. Zij maken van probleem- en procesgestuurde individuele hulp een beweging naar preventief en collectief handelen. Dat doen ze op basis van data en samen met alle betrokkenen in de leefomgeving van kinderen en gezinnen. Zij werken aan maatschappelijke vraagstukken (o.a. armoede, uithuisplaatsingen, onderwijsachterstand en kansenongelijkheid in brede zin), in verschillende gemeenten, op verschillende locaties (vindplaatsen). Tijdens de dialoog vertelt Vivian niet alleen over de kansen, maar ook voor de uitdagingen hiervan. Wat verstaan zij onder datageletterdheid? Wat zijn de risico’s en de kansen van het werken met data? Welke (ethische) vragen moet je jezelf willen stellen? Waarom combineert Smart Start het altijd met design thinking?

Pieter Folkeringa is programmamanager Jeugd en Onderwijs van de gemeente Deventer. Deventer wordt als een van de gemeenten gezien die als voorbeeld kan gelden voor gemeenten die worstelen met tekorten in de jeugdzorg. En hoewel er sprake is van kostenbesparing, zou het volgens Pieter Folkeringa niet daarover moeten gaan. Het moet gaan over de wijze waarop in Deventer vanuit vertrouwen samengewerkt wordt aan een sterke basis voor kinderen.

Tot slot vragen we een ervaringsdeskundige om te reflecteren op de inbreng van de twee experts. Wat vindt zij ervan dat we nu wachten tot de problemen (te) groot zijn? En welke impact denkt zij dat de focus op een sterke basis én het gebruik van data kan hebben in het zoveel mogelijk voorkomen van problemen. Welke aandachtspunten geeft zij vanuit haar ervaringen mee aan onze twee experts?