Door wie

De organisatie van dit congres is in handen van de Associatie voor Jeugd, samen met haar partners. Een programmagroep van professionals en communicatiespecialisten van organisaties uit de diverse sectoren zijn samen met een eventmanager verantwoordelijk voor de organisatie van het event. De betrokken organisaties zijn Garage 2020, Platform 51, GGD GHOR, NCJ, CJG Rijnmond, NJI, Actiz, Cardea, GGD Hollands Noorden en iHub.

Om het event financieel mogelijk te maken, hebben veel organisaties binnen het jeugddomein een bijdrage gedaan. Daar zijn we heel blij mee! Daarnaast is Samen Toekomst mogelijk gemaakt door Avinty, Jouw Omgeving,en Topicus, Lees hieronder wat deze organisaties doen en waarom ze Samen Toekomst Maken belangrijk vinden.

Avinty
Hoe blijven we zorgen voor de jeugd in de toekomst? En hoe zorgen we dat de zorg met de jeugd blijft meegroeien? Dit kan alleen door samen de manier waarop we zorg bieden te innoveren. Avinty brengt zorgprofessionals en softwareleveranciers samen om in co-creatie te werken aan een optimaal zorgecosysteem waarin de client centraal staat. Het slim integreren van systemen van  eHealth, EPD’s en ECD’s brengt cliënten laagdrempeliger in contact met behandelaren en zet hiermee de client in regie van zijn eigen behandeling. Zo vernieuwen we samen met u het zorglandschap. Want iedereen verdient de beste zorg.

Jouw Omgeving
Jouw Omgeving is koploper in ontwikkeling en implementatie van digitale innovaties in het jeugddomein. Jouw Omgeving biedt oa. een beveiligde online omgeving die integrale en transparante hulpverlening mogelijk maakt. Het platform functioneert als toegangspoort, als spil in de cliëntcommunicatie, als virtuele behandelplek én als systeem voor online dossiervoering met alle betrokkenen.
Zij heeft een samenwerkingsverband met de grootste jeugd ggz organisaties in Nederland in de ontwikkeling van inhoudelijke blended behandelingen. Met haar ontwikkelpartner St. Reik heeft zij oa. de Krachtenwijzer ontwikkeld, een interactieve, toegankelijke tool waarmee op basis van criteria uit de ZRM en ZRJ (NJI) een adequaat beeld gegeven wordt van de actuele zelf- en samenredzaamheid op de belangrijkste levensgebieden.

Topicus
Topicus wil een bijdrage leveren aan het levensgeluk van ieder gezin. Want gelukkige gezinnen vormen samen een gelukkige samenleving. Wij creëren daarom vernieuwde softwareplatformen samen met partners, gebruikers en burgers. Onze softwareplatformen bevorderen de samenwerking tussen de gemeente en de jeugdgezondheidszorg. Want dat is waar het om draait; om samenwerking.

Zo biedt ons platform Gidso inzicht in zorgvragen van burgers. Het helpt bovendien prioriteren, faciliteert optimale samenwerking tussen gemeente, professionals en burgers en het zorgt voor efficiënte administratie en verantwoording. Ons digitale jeugddossier KD+ met haar ouderportaal Mijn Kinddossier sluiten hier naadloos op aan. Zo leveren wij IT met impact.