Door wie

De organisatie van dit congres is in handen van de Associatie voor Jeugd, samen met haar partners. Een programmagroep van professionals en communicatiespecialisten van organisaties uit de diverse sectoren zijn samen met een eventmanager verantwoordelijk voor de organisatie van het event. De betrokken organisaties zijn Garage 2020, Platform 51, GGD GHOR, NCJ, CJG Rijnmond, NJI, Actiz, Cardea, GGD Hollands Noorden en iHub.

Om het event financieel mogelijk te maken, hebben veel organisaties binnen het jeugddomein een bijdrage gedaan. Daar zijn we heel blij mee! Daarnaast is Samen Toekomst mogelijk gemaakt door NederCare, Gino Software, Jouw Omgeving, Topicus,  en Karify. Lees hieronder wat deze organisaties doen en waarom ze Samen Toekomst Maken belangrijk vinden.

NederCare
NederCare is leverancier van het elektronisch cliënten en patiënten dossier Care4. Onze overtuiging is dat als we zorgprofessionals en cliënten ondersteunen met een fantastisch gereedschap, de zorg beter wordt. Dagelijks gebruiken 50 zorgaanbieders en 20.000 professionals Care4. NederCare is gefocust op gehandicaptenzorg en jeugdzorg in Nederland en België.

Jouw Omgeving
Jouw Omgeving is koploper in ontwikkeling en implementatie van digitale innovaties in het jeugddomein. Jouw Omgeving biedt oa. een beveiligde online omgeving die integrale en transparante hulpverlening mogelijk maakt. Het platform functioneert als toegangspoort, als spil in de cliëntcommunicatie, als virtuele behandelplek én als systeem voor online dossiervoering met alle betrokkenen.
Zij heeft een samenwerkingsverband met de grootste jeugd ggz organisaties in Nederland in de ontwikkeling van inhoudelijke blended behandelingen. Met haar ontwikkelpartner St. Reik heeft zij oa. de Krachtenwijzer ontwikkeld, een interactieve, toegankelijke tool waarmee op basis van criteria uit de ZRM en ZRJ (NJI) een adequaat beeld gegeven wordt van de actuele zelf- en samenredzaamheid op de belangrijkste levensgebieden.

Gino Software
Gino Software maakt webapplicaties, apps, serious games en websites. Een van onze applicaties voor het jeugddomein is ‘Online Zorgplan’.
‘Online Zorgplan’ wordt gebruikt door zorgverleners die kiezen voor een innovatieve aanpak van de zorg. De applicatie biedt tooling om multidisciplinaire zorg voor kind & gezin te organiseren en maakt het mogelijkheid om op basis van interventies, methodieken, richtlijnen of eigen ontwikkelde zorgprogramma’s de zorg voor kind en gezin vorm te geven. Marcel Nijp, directeur van Gino, verzorgt in workshopronde 3 een workshop over Online Zorgplan.

Topicus
Topicus wil een bijdrage leveren aan het levensgeluk van ieder gezin. Want gelukkige gezinnen vormen samen een gelukkige samenleving. Wij creëren daarom vernieuwde softwareplatformen samen met partners, gebruikers en burgers. Onze softwareplatformen bevorderen de samenwerking tussen de gemeente en de jeugdgezondheidszorg. Want dat is waar het om draait; om samenwerking.

Zo biedt ons platform Gidso inzicht in zorgvragen van burgers. Het helpt bovendien prioriteren, faciliteert optimale samenwerking tussen gemeente, professionals en burgers en het zorgt voor efficiënte administratie en verantwoording. Ons digitale jeugddossier KD+ met haar ouderportaal Mijn Kinddossier sluiten hier naadloos op aan. Zo leveren wij IT met impact.

Karify
Karify bewerkstelligt sinds 2008 toegankelijke zorg met behulp van digitale middelen. Door techniek en psychologie te combineren stimuleert het Karify eHealth platform gedragsverandering. Karify is groot geworden binnen de GGZ en inmiddels ook actief in jeugdhulp. Het Karify eHealth platform verbindt gebruikers en professionals via online interventies, veilige (online) communicatie, informatie-uitwisseling en online inzage, gecombineerd met persoonlijke begeleiding: blended zorg.

Karify maakt sinds 2019 onderdeel uit van Avinty, een groep ontwikkelaars van software applicaties voor zorginstellingen. Avinty en Karify hebben de ambitie om een volledig geïntegreerde eHealth oplossing te bieden en de adoptie van eHealth in de gezondheidszorg te verhogen.