Door wie

De organisatie van dit congres is in handen van de Associatie voor Jeugd, samen met haar partners. Een programmagroep van professionals en communicatiespecialisten van organisaties uit de diverse sectoren zijn samen met een eventmanager verantwoordelijk voor de organisatie van het event. De betrokken organisaties zijn Garage 2020, Platform 51, GGD GHOR, NCJ, Actiz en iHub.

Om het event financieel mogelijk te maken, hebben veel organisaties binnen het jeugddomein een bijdrage gedaan. Daar zijn we heel blij mee! Daarnaast is Samen Toekomst mogelijk gemaakt door Programma Zorg voor de Jeugd, NederCare, Gino Software, Jouw Omgeving, Topicus,  en PeopleWare. Lees hieronder wat deze organisaties doen en waarom ze Samen Toekomst Maken belangrijk vinden.

Programma Zorg voor de Jeugd
In dit actieprogramma slaan gemeenten, aanbieders, professionals, cliënten en rijksoverheid de handen ineen. Onze gezamenlijke ambitie: de zorg voor de jeugd merkbaar en meetbaar steeds beter maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen.  Deze ambitie vraagt om een lerend jeugdhulpstelsel. Waarin professionals en bestuurders (werkgevers en overheid) samen werken en samen leren om de zorg voor de jeugd steeds beter te maken. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau.  Anders innoveren in het jeugddomein en stilstaan bij de rol van digitalisering kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan onze ambitie, daarom steunen wij het event ‘Samen toekomst maken’!

Het programma Zorg voor de Jeugd is van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), tien beroepsverenigingen namens de jeugdprofessionals (o.a. NIP en AJN), Ieder(in), Per Saldo en MIND namens de cliënten en de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (Jen) en Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW). Met ons actieprogramma streven we de volgende doelen na:

  • Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen
  • Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
  • Alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen
  • Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden
  • Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
  • Investeren in vakmanschap van jeugdprofessionals
  • Jeugdhulp dichtbij het kind

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) is opgericht om de regio’s de komende drie jaar te ondersteunen bij de transformatie. Dit doen we met een landelijke netwerk van bevlogen mensen. Wil je weten wat het OZJ voor jou kan betekenen? Ontmoet ons op de playground!

NederCare
NederCare is leverancier van het elektronisch cliënten en patiënten dossier Care4. Onze overtuiging is dat als we zorgprofessionals en cliënten ondersteunen met een fantastisch gereedschap, de zorg beter wordt. Dagelijks gebruiken 50 zorgaanbieders en 20.000 professionals Care4. NederCare is gefocust op gehandicaptenzorg en jeugdzorg in Nederland en België.

Jouw Omgeving
Jouw Omgeving is koploper in ontwikkeling en implementatie van digitale innovaties in het jeugddomein. Jouw Omgeving biedt oa. een beveiligde online omgeving die integrale en transparante hulpverlening mogelijk maakt. Het platform functioneert als toegangspoort, als spil in de cliëntcommunicatie, als virtuele behandelplek én als systeem voor online dossiervoering met alle betrokkenen.
Zij heeft een samenwerkingsverband met de grootste jeugd ggz organisaties in Nederland in de ontwikkeling van inhoudelijke blended behandelingen. Met haar ontwikkelpartner St. Reik heeft zij oa. de Krachtenwijzer ontwikkeld, een interactieve, toegankelijke tool waarmee op basis van criteria uit de ZRM en ZRJ (NJI) een adequaat beeld gegeven wordt van de actuele zelf- en samenredzaamheid op de belangrijkste levensgebieden.

Gino Software
Gino Software maakt webapplicaties, apps, serious games en websites. Een van onze applicaties voor het jeugddomein is ‘Online Zorgplan’.
‘Online Zorgplan’ wordt gebruikt door zorgverleners die kiezen voor een innovatieve aanpak van de zorg. De applicatie biedt tooling om multidisciplinaire zorg voor kind & gezin te organiseren en maakt het mogelijkheid om op basis van interventies, methodieken, richtlijnen of eigen ontwikkelde zorgprogramma’s de zorg voor kind en gezin vorm te geven. Marcel Nijp, directeur van Gino, verzorgt in workshopronde 3 een workshop over Online Zorgplan.

PeopleWare
PeopleWare is een IT Service Provider gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en beheren van ICT-infrastructuren. Onze aanpak is pragmatisch en professioneel, maar vooral persoonlijk. Met meer dan 220 enthousiaste collega’s werken wij dagelijks aan het succes van onze opdrachtgevers. PeopleWare is een volwaardige ICT-dienstverlener met honderden opdrachtgevers verspreid over de Benelux. Wij leveren diensten op het gebied van: ICT-outsourcing​, ICT-infrastructuren​, cloud-oplossingen​, productivity oplossingen en staffing (ICT-detachering).

PeopleWare is vooral actief binnen de zorg en het onderwijs.  Ben je op zoek naar een partner die je ontzorgt en verstand heeft van jouw branche? Met ruime ervaring in de zorg is PeopleWare bij uitstek de partner die weet waar jouw organisatie mee bezig is. Of je nu actief bent in een jeugdwelzijnsorganisatie of een (bijzonder) onderwijsinstelling te runnen hebt, PeopleWare kent de uitdagingen die je in je dagelijkse werk tegenkomt op het snijvlak van ICT en de primaire organisatieprocessen.

Topicus
Topicus wil een bijdrage leveren aan het levensgeluk van ieder gezin. Want gelukkige gezinnen vormen samen een gelukkige samenleving. Wij creëren daarom vernieuwde softwareplatformen samen met partners, gebruikers en burgers. Onze softwareplatformen bevorderen de samenwerking tussen de gemeente en de jeugdgezondheidszorg. Want dat is waar het om draait; om samenwerking.

Zo biedt ons platform Gidso inzicht in zorgvragen van burgers. Het helpt bovendien prioriteren, faciliteert optimale samenwerking tussen gemeente, professionals en burgers en het zorgt voor efficiënte administratie en verantwoording. Ons digitale jeugddossier KD+ met haar ouderportaal Mijn Kinddossier sluiten hier naadloos op aan. Zo leveren wij IT met impact.